Czyste Powietrze Plus 2022 Śląsk

Program Czyste Powietrze Plus – to ulepszona wersja poprzedniego programu “Czyste Powietrze”. Nabór trwa od 15.07.2022. 

Performers Group pomaga w otrzymaniu dofinansowania. Zbierzemy odpowiednie informacje niezbędne do złożenia wniosku oraz wypełnimy go według obowiązujących wytycznych.

Zapraszamy do kontaktu.

Dofinansowanie Czyste Powietrze Plus 2022

Celem programu Czyste Powietrze Plus jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez:

  • wymianę przestarzałych pieców grzewczych na nowe i bardziej ekologiczne źródła ciepła;
  • poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program Czyste Powietrze Plus 2022 - dla kogo?

Program Czyste Powietrze Plus daje szansę na szybkie prefinansowanie do 50% całkowitej kwoty wszystkich prac. Oznacza to, że materiały konieczne do rozpoczęcia remontu będzie można kupić już za dotację. Innymi słowy, beneficjent nie potrzebujemy angażować w pełni własnych oszczędności. Druga część kwoty zostanie przekazana beneficjentowi po zakończeniu wszystkich prac objętych rządowym dofinansowaniem. Z dotacji mogą skorzystać właściciele domków jednorodzinnych, którzy chcą wymienić tzw. “kopciucha” na bardziej nowoczesne źródło ogrzewania.

Dotacja Czyste Powietrze Plus 2022

Najwyższa możliwa do otrzymania dopłata w programie Czyste Powietrze Plus wynosi 79 000 zł. Według informacji minister przeznaczył na ten program 1,8 mld zł.

Poniżej możliwe kwoty dotacji: