Mój Prąd 2022 Śląsk

Program Mój Prąd – już ruszył. Nabór rozpoczął się 15.04.2022. Wnioski można wysyłać do 22.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Performers Group pomaga w otrzymaniu dofinansowania. Zbierzemy odpowiednie informacje niezbędne do złożenia wniosku oraz wypełnimy go według obowiązujących wytycznych.

Zapraszamy do kontaktu.

Dofinansowanie Mój Prąd 2022

Celem dofinansowania Mój Prąd 2022 jest zachęceniem do inwestowania w systemy fotowoltaiczne oraz zachęcenie gospodarstw domowych do wytwarzania własnej energii.
W obliczu drastycznych podwyżek cen energii – korzystanie z własnego prądu (wyprodukowanego ze słońca) zdecydowanie przełoży się na oszczędności. Nie można, nie wspomnieć o wymiernych korzyściach, jakimi jest ochrona środowiska.

Inwestowanie w odnawialne źródła energii w ramach dofinansowania Mój Prąd 2022 mogą przyczynić się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok!

Program Mój Prąd 2022 - dla kogo?

Program Mój Prąd 2022 – jak w poprzednich latach, skierowany jest do osób fizycznych, wytwarzających energię na własne potrzeby. Warunkiem jaki trzeba spełni, aby otrzymać dotację jest podpisanie umowy kompleksowej. Zadaniem takiej umowy jest uproszczenie rozliczenia za energię elektryczną. Podpisanie umowy skutkuje otrzymywaniem jednej faktury zawierającą koszty zużycia energii elektrycznej oraz jej dostawy. Pieniądze z programu Mój Prąd 2022 przysługują wyłącznie na zakup i montaż nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW.

UWAGA!
Wsparciem nie zostały objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących systemów PV (pod pojęciem rozbudowy rozumie się zarówno zwiększenie liczby modułów, jak i przyłączenie kolejnej instalacji).

Mój Prąd - na co można otrzymać pieniądze?

Dotacja Mój Prąd 2022

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dofinansowania bezzwrotnego.
Zgodnie z nowymi zasadami, osobom które nie skorzystały jeszcze z żadnej dotacji na tę konkretną instalację PV – przysługują takie kwoty finansowania:

NFOŚIGW Mój Prąd - wniosek 2022 Śląsk

Wnioski programu Mój Prąd można składać wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (https://gwd.nfosigw.gov.pl/). Papierowe, tradycyjne wnioski będą odrzucane!
Przed wypełnieniem i wysłaniem wniosku, nie zapomnij przygotować niezbędnych dokumentów, takich jak: